Giới thiệu về Website

Đây là trang Web cá nhân mà mình dùng để:
- Thống kê lại danh sách những Video trên kênh Youtube.com/VuongYds.
- Thêm vào những tài liệu hữu ích cho việc sử dụng những Video này.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Đức Vượng
- Sinh viên Y đa khoa Đại học Y Dược TpHCM
- Email công việc: VuongYds@gmail.com
- Website: www.VuongYds.com
- Youtube: Youtube.com/VuongYds

Chúc bạn có một thời gian học tập thật vui vẻ.

Hình ảnh minh họa:
Cấu trúc Website

Share on Google Plus

About Unknown

Sinh viên Y đa khoa Đại học Y Dược TpHCM.

1 nhận xét: